Grupa IV – Witkowska Aneta – Portret (ćwiczenia przy świetle temp. 3200K)

Fotografie są efektem pracy w atelier fotograficznym z użyciem jednego, dwu lub trzech reflektorów

ze światłem żarowym. Ćwiczenia polegały na różnorodnym ustawieniu źródeł światła (odległość,

która wpływa na stopień doświetlenia materiału światłoczułego) z użyciem blendy srebrnej i złotej.

W galerii znajdują się również fotografie które zostały poddane obróbce w programach graficznych.