Grupa III – Kraczek Iwona – zabawa w programach graficznych