Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Wyrzysku


Przed publikacją poniższych fotografii zastanawiałem się czy zdjęcia sprzed pięćdziesięciu lat to cenne już dzisiaj historycznie pamiątki. Fotografie te to ilustracje z albumu pt. „Nasza Spółdzielnia w ilustracji – Wyrzysk 1965 r.”. Kronikę wyrzyskiej spółdzielni przyniosła mi Pani Eugenia Kopinke, której serdecznie dziękuję, po apelu, który wystosowałem gdy promowano album „Wyrzysk wczoraj i dziś” opracowany wspólnie z Z. Seroką. Przenoszenie papierowych ilustracji na pliki elektroniczne (skanowanie, obróbka, poprawa fotografii) zajęło mi trochę czasu, ale efekt jest widoczny. Zapraszam do obejrzenia galerii fotograficznej (aby powiększyć fotografię proszę na nią kliknąć myszką).

Kronika zaczyna się tekstem wprowadzającym:

W codziennym naszym życiu i pracy

w potoku różnych spraw i obowiązków

nie zawsze mamy możność zastanowić się nad przemianami,

które dokonują się na naszych oczach.

A przecież doniosłe przemiany dokonują się na wszystkich odcinkach

życia społeczeństwa polskiego, budującego mozolną pracą

mocne podstawy nowej i lepszej, bo socjalistycznej przyszłości.

Spółdzielnia nasza jest jednym z bardzo wielu przedsiębiorstw,

instytucji i zakładów, w których powstają nowe

wartości materialne i społeczne. Zarejestrowane na

zdjęciach części tych zmian, umożliwienie porównania naszych

osiągnięć z przeszłością Spółdzielni – oto nasza

skromna intencja dla której postanowiliśmy założyć niniejszy album

ZARZĄD

Wyrzysk – 1965 r.

Wszystkie przytaczane teksty i podpisy pod fotografiami są zgodne z tekstem w kronice.

Jeśli ktoś z oglądających galerię fotografii chciałby się podzielić wspomnieniami lub uwagami, proszę do mnie napisać na adres mailowy : piotrbrzezinski1@wp.pl

 0001 0002  0003 
 0004 0005  0006 
 0007  0007 0008 
 0009 0010  0011 
0012  0013  0014 

 

0015

0016

0017

0018

0019

0020

0021

 0022  0023
 0024  0025  0026
 0027  0028  0029-1

 

 0031  0032  0034
 0035  0036  0037
 0038  0039  0041
 0042  0044  0043
 0045  0046