KAUNAS MUSICA RELIGIOSA – KOWNO 2013

III Tarptautinis choru sakralines muzikos festivalis

KAUNAS MUSICA RELIGIOSA

21-24. O2.2013, Kaunas, Lietuva