Grupa II – Kornacka Małgorzata

MOJA MAŁA OJCZYZNA

Podsumowanie I roku – Fotografie wybrane