Roman Tadych – zbiory archiwaliów – 13

11.12.2008 godz. 15:35

Stary Osiek n Not (37)

Fotografia z 1936 r. – Netzthal – przedstawia Osiek w 1936 r. – pierwszy plan cegielnia
Osiek. Zdjęcie pochodzi od rodziny FISCHER, mieszkali przed wojna w Osieku,
dzisiaj ich potomkowie zamieszkują w Austrii.

Cegielnia Osiek nad Notecią”.

Na początek wypada przypomnieć iż Osiek na glinie stoi, już we wczesnych latach XX w. istniała cegielnia Osiek. Należała m in. do takich osób jak Niemiec – BÖLLTER, Polak – LANGOWSKI. W okresie

późniejszym dyrektorował jej pan Jan Rychłowski – ceramik, aż do

kresu jej działalności w 1967.

Cegielnia do okresu II wojny i w czasie jej trwania produkowała

cegłę pełną oraz rurki drenarskie. W1945 została spalona przez

wycofujące się oddziały niemieckie, stała nieczynna dosyć długo.

W końcu lat 50 i początek 60 XX w. – na terenie cegielni istnieje

zakład betoniarski produkujący pustaki i supremę, była tam też mała stolarnia i zakład ślusarski. W tym okresie zawiązuje się stowarzyszenie „ludzi” osieckich, którzy potrzebują cegły na budowę, w tym czasie buduje się stadion TOKIO. Gospodarczym sposobem uruchamiają cegielnię, i zaczynają produkować cegłę. Trwają już jednak badania geologiczne w celu stwierdzenia zasobu surowca na terenie Osieka .W 1968 stara cegielnia zostaje usunięta z krajobrazu Osieka nad Notecią zapada rządowa decyzja o budowie nowego zakładu CERAMIKI BUDOWLANEJ, mówiło się wtedy – „GIGANTA”.

Wiele takich małych cegielń miał powiat wyrzyski, takie jak w Osieku były też w Krostkowie, Kosztowie i wielu innych miejscowościach. One także zniknęły z miejscowego krajobrazu. A co czeka Osiecki „GIGANT” nie wiadomo???

 

Osiek8a

Fotografia lotnicza – widok na teren Zakładu Ceramiki w Osieku – zdjęcie było jakiś czas
na stronie internetowej Osieka, potem zaginęło???

 

 OSIEK STARE ZDJ (11)
Zdjęcie z 1947/48 r. – spalone zabudowania cegielni z 1945 r. (na pierwszym
planie „osieckie panny kolejarki”, odbywały praktykę na osieckim dworcu PKP).

 

 Inne (33)

Fotografia w sepii, przedstawia widok Krostkowa na miniaturkach (zajazd, stacja PKP, cegielnia, kościół – Lepszej fotografii nie posiadam.

132samostrzel.bmp1 i 4 fotografia to pałac w Samostrzelu  fot.4133.bmp
Inne (70)

Stacja kolei żelaznej w Samostrzelu – zabiegali o nią hr Bnińscy

 Inne (71)

Hotel Samostrzel – wybudowany również przez Hr. Bnińskego – służył mu gdy goszczono większą liczbę osób odwiedzających posiadłości hrabiowskie, ale służył również podróżującym koleją – stan dzisiejszy jest mi nie znany.

 Rycerze maltańscy 

Rycerze maltańscy – jest na tej fotografii hr. Konstanty Bniński właściciel Samostrzela – oraz wielu zacnych ludzi z okresu przedwojennego. Huten Czapski korzystał z dworca kolejowego w Osieku na 100% – istnieją zapiski i wzmianki jak jeździł koleją do Piły, Berlina, w różnych interesach (stara prasa).
Współczesnych zdj. nie posiadam.

 

11.12.2008 (21:28)

(Samostrzel)

Rycina – wygląd pałacu przed przebudową tak zbudował to Piotr Bniński

132samostrzel.bmp

 DĘBOWA GÓRA OSIEKn Not (14)

  
Te fotografie wrzuć do stadionu Tokio – widok dzisiejszy stadionu w Osieku – to właśnie tu odbyły sie IO LZS – Tokio k/Wyrzyska w 1964r. – fot. wykonane przeze mnie.

 DĘBOWA GÓRA OSIEKn Not (9)
 DĘBOWA GÓRA OSIEKn Not (47)

     
Fot. przedstawia budynek dyrekcji (biurowo-mieszkalny) dawnych włodarzy
cegielni Osiek – fot. moja

 

(Netzekrug)
Udało się, znalazłem, w tym miejscy była tawerna NETZEKRUG – jest na mapie z 1839.

Netzekrug.BMP