Spotkanie z Januszem Walędzikiem

Spotkanie z Januszem Walędzikiem ps. CZARNY, uczestnikiem Powstania Warszawskiego, członkiem Armii Krajowej