Andrzejki w M-GOK (28.11.2013)

Fotografie wykonane jako ćwiczenia w czasie zajęć KFF „Oczy Szeroko Otwarte”:

KLAUDIA TYBURCZY 


HUBERT SPIRYDOW