Grupa VI – Galeria byłych członków i sympatyków koła

Agata Pasternak Aleksandra Szamara Karolina Pufal
Michał Koźlikowski Piotr Gajewski Zespół przy pracy