ZDZISŁAW SEROKA – „O Łobżonce to pieśń”

Inne wiersze Zdzisława Seroki:   „Spacerując na Czubatkę dolną aleją”

  „Myśli amfiteatralne”     

Mój Wyrzysk          

Żyjesz…          

W cieniu góreckiej studzienki

Kloszard w wyrzyskim markecie 
                

I to już prawie wszystko          

„Widzenie o zachodzie słońca”

„Przedostatnia scena balkonowa”

„Podzwonne dla księdza Władysława”O Łobżonce to pieśń

DSC_0174

zatem wypływasz z krajeńskich głębin

głębi pradawnych świetlistych dąbrów                                                                            

łęgów olszowych i rdzawych grądów                                                                           

borów mieszanych zielonej plamy                                                                                                           

i mokrych lasów jak parasole                                                                                               

łąk z szuwarami i rokiciną                                                                                               

źródeł dziewiczych wąziutką strużką                                                                            

gronową strugą                                                                                                                   

gdzieś spod kamienia

zdj 121

i powolutku wzrastasz przełomem                                                                                

rzeko graniczna poprzez stulecia                                                                                 

ciągniesz uparcie wody swe dumne                                                                                

przy wilczych jarach                                                                                                              

pod stawy młyńskie                                                                                              

krajobrazami tajnych uroczysk                                                                                                                    

z moczarów dzikim niezwykłym światem                                                                           

poprzez równiny jak okiem zmierzyć                                                                                   

i zalewowe nikłe jeziorka

DSC_0230

aż spięli ciebie pod werskim mostem                                                                                

aż okrążyli mostem czerwonym                                                                                         

aż gwałt zadali twej wodzie żywej                                                                                  

jazów systemem z betonu stali                                                                                        

gdy zamierzałaś płynąc z północy                                                                            

minąwszy gaje klasztornej górki                                                                                 

dwóm bardzo starym małym miasteczkom                                                               

zwilżyć ich stopy                                                                                                                  

przy morenowych                                                                                                                           

wałach i wzgórzach

 

 DSC_0249

mijając zmyślnie cmentarzysk gniazda                                                                            

obok dolinnych rynien i pasm                                                                                                            

z bogatym runem góry dębowej                                                                               

obok piaszczystych teras i osad                                                                                       

obok czołowych nanosów moren                                                                                

ciągle gwałtownym kluczysz meandrem                                                                   

rozlewasz siebie między stokami                                                                                    

pod naturalne mosty z jesionów                                                                                 

skłaniasz swe nurty                                                                                                               

by się połączyć w agonnym skurczu                                                                                          

z leniwą wodą sinej Noteci

DSC_0096

a pomnisz ongiś w poprzedniej erze                                                                                 

gdy jęzor lodu rzeźbił tę ziemię                                                                                                  

z ciepłego cieku                                                                                                                            

wód roztopionych                                                                                                           

spływałaś masą ku pradolinie                                                                            

pławione w wirach potężne dęby                                                                                  

z lasów krajeńskich pchane jak żaglem                                                                      

pędem pomknęły z twymi prądami                                                                                   

byłaś potężną naszą prarzeką                                                                                  

spienione bystrza w twym dolnym biegu                                                                             

z wielkim impetem                                                                                                             

pruły dwa brzegi

DSC_0191

a pomnisz wieki na wskroś zaprzeszłe                                                                      

gdy zewsząd stada zwierząt tajemne                                                                        

spomiędzy sosen strzelistych świerków                                                                               

na ruń wpadały z głosów jazgotem                                                                                     

gdy tur przewodnik pośrodku dzików                                                                        

niedźwiedzi burych łosi jeleni                                                                                      

przemawiał władczo      

mroził ogromem                                                                                                             

prawdziwy tyran w gronie maluczkich                                                                             

pierzchały żwawo bobry z wydrami                                                                                

lękliwe sarny trwały w ostojach                                                                                           

a dumny bielik sokolim wzrokiem                                                                                          

żer gdzieś wypatrzył                                                                                                         

ponad  twą falą

0006-6 0007-32

a wspomnij jeszcze wieki piętnaste                                                                                       

gdy hardy Krzyżak z Inflantczykami                                                                               

postawił stopę wrażą na brzegu                                                                                         

gdzie hoża Orla wód ci przydaje                                                                                          

na lewym brzegu hen na wschód jeszcze                                                                      

kędy wyrosły dąbki i dęby                                                                                                 

nasze rycerstwo i bracia chłopi                                                                                               

bitwę zamknęli znakiem wiktorii                                                                                             

z tarczą tak z tarczą                                                                                                      

dosięgły ziemi obce proporce                                                                                                 

w grząskiej dolinie Krzyżacy marli                                                                                

gdzieś legły kości na prochy starte                                                                                    

młynem historii                                                                                                                

w widłach rzek obu

DSC_0239  

ten przedwojenny Wyrzysk pamiętasz                                                                             

staw ligi morskiej i kolonialnej                                                                                       

białe łabędzie przy kajakarni                                                                                          

iluminacje wianków czerwcowych                                                                                 

panien bijące niepewne serca                                                                                             

jak gołębicom po długim locie                                                                                            

zali się wróżby spełnią już latem                                                                                            

o zamążpójściu                                                                                                                     

gorące ciała ludzie pławili                                                                                                    

w twoich głębinach tuż przy zakolach                                                                                              

na złotym żwirze suszyli torsy                                                                                               

i wszystko było tak jakby święto

 Przystań kajakowa- org

040

spozieram dzisiaj w skryte odmęty                                                                                                 

(i najważniejsze zawsze gotowy)                                                                                      

śledzę wnikliwie tajemne tonie                                                                                            

to nie przypadek                                                                                                                         

w wodach się Wenus odbija drżąca                                                                                     

poświata latarń pomarańczowa

0012-18

rzeko nizinna gdzież duch twój żywy                                                                          

poruszający wieczną materię                                                                                             

gdzie serce od lat bez przerwy bije

nad grząskim brzegiem nadstawiam ucha                                                                   

kładąc się w poprzek tajnej otchłani                                                                                    

w oddali głuchej gdzieś zaszeleścił                                                                                          

dąb komierowski

                                                    (październik 2012 r.)

FOTOGRAFIE : Jerzy Jagodziński, Piotr Brzezinski


zdj 171