Bez-Chor Brugg – zwiedzanie Gimnazjum im. M. Curie-Skłodowskiej (12.04.2013)