Blues Express 2013 – Poznań – Zakrzewo (14.07.2013)