Projekty – FOTOGRAFIA ARCHIWALNA – FINAŁ

W galerii poniżej zobaczyć możemy tylko część fotografii które wykonali członkowie poszczególnych grup. Na fotografiach prześledzić można proces powstawania finalnego produktu, poprzez niepoprawianą fotografię kolorową, kadrowaną fotografię czarno-białą, winietę, wykonanie podpisu umieszczonego na teksturze, użycia sepii oraz zabiegi postarzające fotografię. Dzięki obróbce technicznej w programach graficznych, młodzież i dzieci uczą się posługiwania narzędziami programów graficznych, które przydadzą się w dalszej pracy z fotografią.

Fotografie w kolejności są dziełem: Dominika Tośko (l. 10), Iwony Kraczek, Małgosi Kornackiej, Oliwii Beker, Wiktorii Śławińskiej i Katarzyny Szymczak.