Fotografie wykonane podczas XII Sejmiku Młodzieży w Zakrzewie przez członków koła fotograficznego OCZY SZEROKO OTWARTE