Fotografie z dożynek w Bąkowie – 2012 (fot. Aneta Witkowska)