Goście ze Szwajcarii w Wyrzysku – BEZ-CHOR BRUGG – 03.05.2016

FOT. PIOTR BRZEZINSKI