Grupa I – Jaskólska Zuzanna – poszukiwanie wiosny (05.03.2013)