Grupa I – Mróz Wiktoria – pierwszy plener – poszukując wiosny