III Piknik rodzinny – fotografie z sesji fotograficznej – cz.1

Fotografie poniżej to efekt sesji fotograficznych w namiocie, z którego stworzyliśmy zaimprowizowane studio fotografii.  Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom, młodzieży i ich rodzicom za zgodę w uczestniczeniu w tym trudnym dla członków koła przedsięwzięciu. Portret to trudne zadanie polegające na nawiązaniu kontaktu osoby portretującej z portretowanym. Myślę że w wielu przypadkach udało się taki nawiązać, zresztą zapraszam do obejrzenia I cz. fotografii, w której widać że wiele prób zakończyło się sukcesem. Aby pobrać fotografię na własny komputer należy na wybranym zdjęciu prawym przyciskiem myszy je zapisać. Następne części fotografii już wkrótce.

Piotr Brzezinski