Kowno w obiektywie – luty 2013 fot. A. Witkowska, K. Szamara

Fotografie wykonane przez Anetę Witkowską i Karmenę Szamarę

podczas wyjazdu z Wyrzyskim Chórem Męskim i Chórem Kameralnym „CANTO” na Litwę do Kowna.