Grupa III – Kraczek Iwona – Ferie w pracowni fotograficznej