MŁODZIEŻOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA – WYRZYSK 78

Dzięki uprzejmości p. E. Różyńskiego – serdecznie dziękuję – P. Brzezinski

001