Piknik Europejski w Dobrzyniewie – 31.05.2014 fotografie z namiotu

Serdecznie dziękuję wszystkim którzy pozwolili zrobić sobie pamiątkowe fotografie w namiocie fotograficznym koła „Oczy szeroko otwarte”. Powstaje w ten sposób wyjątkowa galeria dzieci i starszych, która za kilka lat pokaże nam jak się zmieniamy, dorastamy, starzejemy.