Projekt – przygotowania i charakteryzacja do fot. konkursowej: „PRZECIW NARKOTYKOM”