Roman Tadych – zbiory archiwaliów – cz.14

22.12.2008 (14:16)

EV OSIEK

Osiek nad Notecią, niemiecka nazwa – Netzthal – zamieszkiwany był przez
liczną rzeszę osób wyznania ewangelickiego. Nie miał tam jednak swego
kościoła ewangelickiego, wierni korzystali z kościołów Ev. w Wyrzysku i Nakle
nad Notecią. Od 1891 roku w Osieku prowadzona była Ewangelicka Szkoła Powszechna, gdzie
prawdopodobnie (?) „na urzędzie” zatrudniona była osoba, która oprócz działalności
edukacyjnej i administracyjnej prowadziła działalność religijną. Wzmianka
o tym podana została przez zakonnicę o nazwisku Iwan, ta przebywała na
misji religijnej w Chile. Stale rosnąca liczba wiernych zmusiła władzę
pruskie do podjęcia decyzji o wybudowaniu kościoła Ev. w Osieku.
Prace rozpoczęto 10.VII.1908 r. Aktu elekcyjnego dokonano poprzez uroczyste
wmurowanie w dn. 20IX1908. Ukończenie budowy i poświęcenie  kościoła
nastąpiło w dn. 27.XII. 1909 r. Wiosna 1924 r. – to walka o kościół przez
ludność Osieka wyznania katolickiego. Chciano go przejąć siłą ponieważ stał
niewykorzystany, spadła liczba wiernych po pierwszej wojnie światowej wyznania ewangelickiego, ponadto istniały kaplice ewangelickie w okolicznych wsiach. Kościół przeżywał kryzys, miał trudności materialne, sporadycznie odbywały się msze, gdyż nie było nawet pastora. Okazjonalne
nabożeństwa odprawiał pastor z Wyrzyska, lub Łobżenicy. Próba przejęcia
kościoła wywołała wielką aferę, głośno o tym było. Spór jednak załagodzono, Osiek dostaje zgodę na własny kościół katolicki.

Stary Osiek n Not (19) Stary Osiek n Not (23) Stary Osiek n Not (30) Stary Osiek n Not (32)a
Stary Osiek n Not (33)

Początek 1939 II wojna światowa.

Panowanie 1000-letniej Rzeszy, to „odnowa” kościoła ewangelickiego, wzrasta liczba wiernych. Kościół funkcjonuje w miarę normalnie. Jest rok 1945 – wiadomości frontowe nie napawają optymizmem ludności III Rzeszy. Postępujące wyzwolenie od wschodu przez Armię Radziecką zmusza do ucieczki z Osieka wiernych wyznania ewangelickiego. Ostatnie nabożeństwo odprawione zostało prawdopodobnie 17.I.1945 r. Kościół po wyzwoleniu  w 1945 pełni rolę kościoła katolickiego (jako budynek). Kościół katolicki został przez okupanta zamieniony w magazyn i dlatego wymagał odremontowania. W roku 1948/9 kościół Ev. zostaje „zwolniony” jako budynek, wierni katoliccy przenoszą się do swego kościoła. Kościół ewangelicki jako mienie przejęte po okupancie zostaje zamieniony w magazyn GS i niszczeje w skutek niewłaściwej eksploatacji. W roku 1968 zostaje wyburzony jak wiele kościołów w całej Polsce. Szkoła o której wspomniano wcześniej mieściła się w innym budynku do momentu wybudowania w 1911/1912 Ewangelickiej szkoły (dzisiaj szkoła  im. Jana Pawła II. Pastorówka (dzisiaj budynek przedszkola a
wcześniej URZAD GROMADZKI w OSIEKU. Pozostały jeszcze fragmenty cmentarzy ewangelickich: jednego przy wjeździe do Osieka od strony Żuławki i drugiego przy szosie do Wyrzyska (stan owych jest opłakany).
Wycinki z gazet – posłanie, apel o budowie kościoła katolickiego. Drugi to podane koszty oraz nazwa aktu elekcyjnego kościoła ewangelickiego z
datą. Cała opisana historia Ev. jest na forum Osieka, historia naszej miejscowości autorstwa Marcina Starszaka z Osieka.

books CASGZ0EBCALC25ELCAA0BI4ZCAYNCOTMCAEHPC6SCATQC45UCAQQ721GCAMNMXCACA4FDZB0CAXRT7ICCA32KF2ICAZHNQGRCA8VA7LXCA9E84FVCAYF725RCAMH62ZJCAGPS561CADZ3Q1K Stary Osiek n Not (11)

19.12.2008 (21:30)

Na prezentacji mam stuprocentowo pewne dane (daty)
Budowniczy kościoła – prawdopodobny
Pastor Otto jest OK.
Zakonnica Iwan OK
Szkoła 1891-1912 mieściła się w innym budynku (przy ul. Przemysłowa-Główna – to informacja na 90%)
Plebania też Ok
Wymiary Komputerowe 95%
Data wyburzenia też jest prawdziwa – OK
Jeszcze „afera” z katolikami – próba przejęcia kościoła – wiosna 1924 też Ok
Po wyzwoleniu w 1945-1948/9 – z braku kościoła katolickiego, który nie
był do użytku – zniszczony w czasie wojny poprzez użytkowanie go jako
magazyn przez Niemców. Kościół Ev. pełnił rolę kościoła
katolickiego – tylko jako miejsce do nabożeństw a do 1967 jako magazyn GS.
To tytułem uzupełnienia.
Piotrze zbliżają się święta: wszystkiego najlepszego dla Ciebie i całej
Twojej rodziny, życzymy pomyślności, zdrowia, sukcesów  na studiach i w
mozolnej pracy-  KCYNIANIE 🙂 🙂