Grupa IV – Witkowska Aneta – podróż, próba, przygotowania do koncertu – KOWNO